Jak ustawić kolumny i miejsce odsłuchu - zbiór porad

zasady ustawienia kolumnZarówno ustawienie kolumn, jak i wyznaczenie idealnego miejsca odsłuchu nie jest prostym zadaniem. Błędy zdarzają się nawet profesjonalistom, a przecież zdecydowana większość właścicieli solidnego sprzętu audio nie dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat tego, jakie pomiary i obliczenia stosować. Na szczęście, bardzo często o sukcesie decyduje dostosowanie się do kilku prostych zaleceń. Jedno z nich mówi o tym, że należy zachować minimalne odległości od ścian. Oczywiście, w przypadku niektórych kolumn mamy do czynienia z rozwiązaniami, które mogą być ustawione bezpośrednio przy tylnej ścianie. Co więcej, nie brakuje i takich, które są przeznaczone do zabudowy. Należy jednak liczyć się z tym, że w takim przypadku producent da nam to jasno do zrozumienia zamieszczając odpowiednie informacje tek w instrukcji, jak i na opakowaniu sprzętu.

W każdym innym przypadku najlepszym rozwiązaniem wydaje się zaufanie zasadzie, zgodnie z którą nie tylko same kolumny, ale także głowa słuchacza, powinny znajdować się w odległości przynajmniej kilkudziesięciu centymetrów od ściany. Przyjmuje się zresztą, że odległość wynoszącą 50 lub 60 centymetrów należy traktować jako minimalną. Kolejne zalecenie, którego warto przestrzegać dotyczy konieczności ustawienia kolumn na odpowiedniej wysokości. Naturalnie, również w tym wypadku wypada podkreślić, że w przypadku każdej z kolumn wspomniana wysokość powinna być taka sama. Przy kolumnach podłogowych problem wydaje się mniejszy. Ustawiamy je na podłodze przez cały czas mając nadzieję, że producent nie pomylił się poważnie na kolejnych etapach procesu ich produkcji.

jak rozmieścić kolumnyW innych wypadkach, jeśli instrukcja nie podsuwa nam innego rozwiązania, powinniśmy koncentrować się przede wszystkim na tym, aby głośnik wysokotonowy był ulokowany na wysokości uszu słuchacza. Oczywiście, przy kilkunastu centymetrach odchylenia nie powinniśmy liczyć się z poważniejszymi problemami, należy jednak liczyć się z tym, że nie zawsze jest to reguła. Tu zresztą żadna reguła teoretyczna nie przynosi tak dobrych rezultatów, jak testy, najlepsze ustawienie najczęściej osiąga się więc odwołując się do metody prób i błędów. Warto też pamiętać, że kolumny oraz miejsce odsłuchu powinny być ustawione w takiej pozycji, aby jak najbardziej przypominały trójkąt równoboczny. Tu znowu wypada podkreślić, że o największym komforcie będzie mówił ten słuchacz, którego odległość od obu kolumn będzie taka sama. Choć często można usłyszeć o innych zaleceniach, zazwyczaj najlepiej sprawdza się zasada zakładająca, że kolumny powinny być skierowane na miejsce odsłuchu. Zasada ta sprawdza się zwłaszcza wówczas, gdy mamy do czynienia z umiarkowanymi odległościami kolumn od ścian. I choć nie zawsze jest to możliwe, warto pamiętać o tym, że pomiędzy kolumnami i miejscem odsłuchu powinna być zachowana możliwie najbardziej swobodna przestrzeń.