Dwukanałowe stereo, czy zestaw kina domowego?

dwukanałowe stereoZarówno zaawansowani, jak i początkujący użytkownicy sprzętu audio znani są z tego, że niezwykle rzadko są rzeczywiście zadowoleni ze sprzętu, którym dysponują. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku dominuje potrzeba zakupu nowych rozwiązań, choć w każdym z nich mamy do czynienia z nieco innymi dylematami. Osoby zaznajomione z rynkiem na ogół bardzo dobrze wiedzą, co chcą kupić, a jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, są one ściśle związane z tym, skąd wziąć środki finansowe niezbędne do dokonania zakupu, ten ostatni często wymaga bowiem sporych nakładów. Sytuacja początkujących użytkowników sprzętu audio jest bardziej skomplikowana, przed dokonaniem zakupu często potrzebują bowiem pomocy przy wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania. Jednym z najczęściej powtarzających się dylematów jest ten, który wiąże się z koniecznością dokonania wyboru pomiędzy dwukanałowym stereo oraz wielokanałowym systemem kina domowego.

Teoretycznie, sam dylemat nie znajduje uzasadnienia, nie od dziś wiadomo bowiem, że to właśnie kino domowe cieszy się największą popularnością. Należy jednak liczyć się z tym, że duża jest w tym zasługa przemyślanej akcji promocyjnej, gdy bowiem mówimy o rzeczywistych zaletach obu rozwiązań, nie możemy ukryć, że sytuacja się komplikuje. Osoby myślące przede wszystkim o słuchaniu nagrań muzycznych powinny mieć świadomość tego, że na rynku muzycznym dominującą pozycję utrzymują nagrania dwukanałowe. Taki stan rzeczy utrzymuje się już od dłuższego czasu i jak dotąd nie natrafiliśmy na przesłanki pozwalające domniemać, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia z istotnymi zmianami. Jeśli zatem słyszymy o tym, że warto kupić kino domowe, aby cieszyć się wielokanałowymi nagraniami muzycznymi, powinniśmy mieć świadomość tego, że nie jest to najbardziej trafiony argument, z jakim moglibyśmy mieć do czynienia.

zestaw stereoWarto zwrócić uwagę i na to, że jakość odbioru nagrań dwukanałowych wcale się nie poprawia, jeśli do ich odsłuchu jest wykorzystywany system wielokanałowy. A co z osobami, które nastawiają się przede wszystkim na analizowanie odkryć kinematografii? Tu sytuacja jest już bardziej złożona, gdy bowiem mówimy o odtwarzaniu filmów, nie powinniśmy mieć wątpliwości, co do tego, że ze zwiększoną liczbą kanałów wiążą się wymierne korzyści. Ścieżki filmowe już od dłuższego czasu stosują tak zwany zapis wielokanałowy, bez wielokanałowego sprzętu, jakim jest kino domowe, nie możemy więc mówić o kompletnym odbiorze dzieła. Oczywiście, system dwukanałowy nie uniemożliwi nam cieszenia się filmu, jakość odbioru znacznie na tym jednak starci.